Aipatutako Garapen Iraunkorreko Helburuak esparru gisa izanik, gazteen enplegagarritasunaren bultzada eta garapena helburu duten instituzioak edo/eta erakundeak baloratuko ditu.

Hauek sarituko dira:

 • Ekintzailetza proiektuak.
 • gizarteratze proiektuak.
 • diskriminazioaren kontra borrokatzeko programak.
 • gazteak lan munduan sartzeko ekimenak.
 • egoera txarrean edo/eta baztertuta dauden kolektiboak laneratzeko ibilbideak.
 • sentsibilizazio ekintzak.
 • hedapen kanpainak eta komunikazio jarduketak.
 • gazteak lan munduan sartzearen aldeko programak.
 • inor atzean uzten ez duten jardunbide onak, etab.

 

BALORAZIO IRIZPIDEAK

Aurre-aukeraketan zein epaimahaiak hartuko duen azken erabakian, balorazio irizpideak hauek izango dira:

 

ANTOLAKUNTZA KULTURA

Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:

 • Gardentasuna (langileek erakundearen informazioa eta ezagutza jasotzeko duten erraztasuna, eurekin konpartitutako informazioaren kalitatea, eta langileen partaidetza informazio eta ezagutza horiek sortzeko orduan).
 • Erakundeak ezagutza berria sortzeko eta egituratzeko eta langileak horretan inplikatzeko duen modua.
 • Lidergo konpartitua (helburuetan, xedeetan, estrategian, adierazleetan eta prozesuetan)

 

PROPOSAMENAREN SENDOTASUNA

Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:

 • Ikuspegi trinkoa.
 • Gazteen laneratzearen alorrean aurrera eramandako jarduketa azpimarragarriak.
 • Partaidetza sistemak eta lankidetza interes taldeekin, proposamenaren/jardueraren diseinuan eta garapenean.
 • Aurreko ibilbidea edo/eta aintzatespenak.

 

 

JARDUERA ADIERAZLEAK EDO/ETA EMAITZAK

Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:

 • Jardueraren edo/eta emaitzen funtsezko adierazleak.
 • Joera eutsia edo/eta gorakoa hiru urtez gutxienez.

 

BERRIKUNTZA

Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:

 • Gazteen enplegagarritasunari buruzko gizarte beharrari erantzuteko maila.
 • Eragina tokiko ekonomian edo/eta inguruko gizarte ongizatean.
 • Eskalagarritasun maila, proposamenak hazkunderako duen potentziala.
 • Proposamenaren ezaugarri berritzaileak.

 

Instituzioari/Erakundeari zuzendutako Sarietan izena emateko formularioa